ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Πέτρος Παπαϊωάννου / KTIPIO ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - Πρόεδρος

2. Γιώργος Θεοδοσίου / IDEAL STANDARD Α.Β.Ε.Ε. - A’ Αντιπρόεδρος

3. Δημήτρης Σαμαράς / ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - Β’ Αντιπρόεδρος

4. Βαγγέλης Στυλιανίδης / 3SK –ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. - Γ’ Αντιπρόεδρος

5. Αθανάσιος Χρηστάκης / Α. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - Υπεύθυνος Οικονομικών

6. Νίκος Σαλπιγγίδης / ALUMIL A.E. – Γραμματέας

7. Daniel Frampton / ARTEMIDE HELLAS – Μέλος

8. Γιώργος Καλογεράκης / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. -  Αναπληρωματικό Μέλος