ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΠΑΚ

Η δεύτερη αυτή μελέτη του ΙΟΒΕ έρχεται να ολοκληρώσει τα στοιχεία που αναδείχθηκαν στην προηγούμενη μελέτη του 2015 και να ρίξει «φως» στους παράγοντες που οδήγησαν στην απαξίωση των ακινήτων -προϊόντα του κλάδου- και στην καταβαράθρωση της βιομηχανίας των κατασκευών, των τραπεζών και της οικονομίας της χώρας.

Διαβάζοντας κάποιος προσεκτικά τις δύο μελέτες του ΙΟΒΕ και το μήνυμα του προέδρου του ΣΕΠΑΚ, αναγνωρίζει εύκολα τα αίτια της αρνητικής αυτής πορείας του κλάδου, το σημαντικό βαθμό επηρεασμού της οικονομίας της χώρας από την πορεία του και τα αίτια που αυτή μένει καθηλωμένη, ακόμη και μετά από 10 χρόνια.

Παράλληλα όμως μας δίνει την πληροφορία ότι, ακολουθώντας ακριβώς την αντίθετη πορεία θα βγάλουμε την οικονομία και τη κοινωνία μας από αυτό το σκοτεινό τούνελ της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

 

Διαβάστε όλο το έντυπο σε pdf

ΠΡΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΠΑΚ

Η µελέτη, που ανατέθηκε από τον ΣΕΠΑΚ στο ΙΟΒΕ, αποσκοπεί στη διερεύνηση της σηµασίας του κλάδου των κατασκευών για την ελληνική οικονοµία, στην εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή του και στη διατύπωση προτάσεων για θεσµικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες θα αίρουν σηµαντικά εµπόδια και θα µεγιστοποιούν τη συµβολή του κλάδου στην προσπάθεια ανάταξης της εθνικής οικονοµίας.

 

Διαβάστε όλο το έντυπο σε pdf