ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ TΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

από τον ΣΕΠΑΚ

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και την Ανάπτυξη των Κατασκευών (Σ.Ε.Π.Α.Κ.  www.sepak.gr) αποτελείται από σημαντικές επιχειρήσεις, που ανήκουν σε όλους τους βασικούς τομείς του κλάδου των κατασκευών. Εκφράζει δε τις απόψεις χιλιάδων επαγγελματιών και επιχειρήσεων που έχουν μεγάλη προσφορά και συμμετοχή στα δημόσια έσοδα, στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και στην παραγωγή ποιοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, στηρίζοντας παράλληλα τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Όπως αναφέρεται και στο καταστατικό του, ο ΣΕΠΑΚ ενδιαφέρεται για την προώθηση της ποιότητος στις κατασκευές των ιδιωτικών και δημοσίων έργων και, γενικότερα, για την υγιή ανάπτυξη του κλάδου των κατασκευών. Πρόκειται για ένα κλάδο, ο οποίος ακόμη και σήμερα παραμένει κατακερματισμένος και απροστάτευτος απέναντι στις αρνητικές συνθήκες που διαμορφώνουν οι αποφάσεις της Πολιτείας για το μέλλον του, ενώ όπως απεδείχθη ήταν και είναι ένας από τους κρίσιμους μοχλούς ανάπτυξης και μια ισχυρή "ατμομηχανή" της οικονομίας μας.

Με αυτά τα δεδομένα δεν πρέπει να παραμείνουμε πλέον αδιάφοροι στην διαρκή υπερφορολόγηση των ακινήτων και στη διατήρηση μιας ανούσιας γραφειοκρατίας που συνεχίζει να βαθαίνει την ύφεση, να απομακρύνει τις επενδύσεις και να εκμηδενίζει κάθε ελπίδα ανάπτυξης.

 

Για το σκοπό αυτο οι προτάσεις μας είναι:

  1. Να εξεταστεί αρχικά το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμού του κόστους του δημόσιου τομέα, ώστε να μειωθούν οι ανάγκες πρόσθετων εσόδων και η πίεση στην κοινωνία. Ο περιορισμός του κόστους του δημόσιου τομέα πρέπει όμως να συνοδευτεί από πολλαπλασιασμό των δημοσίων επενδύσεων σε έργα υποδομής, τα οποία μπορούν να προωθηθούν χωρίς κόστος για το δημόσιο με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, ώστε να εκσυγχρονιστεί περαιτέρω η χώρα και να μειωθεί η ανεργία.

  2.  Αυτή τη στιγμή κατατίθεται ένα νομοσχέδιο για τη φορολόγηση των ακινήτων, υπό την πίεση των συγκεκριμένων συνθηκών που επιβάλλουν οι δανειστές. Ωστόσο, η υπερφορολόγηση των ακινήτων προκαλεί σήμερα τέτοια καταστροφή ώστε το όλο θέμα πρέπει να επανεξετασθεί, από μηδενική βάση και στο σύνολό του, έστω και αν αυτό σημαίνει νέα αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας.  Είναι τέτοια η βλάβη που υφίσταται σήμερα η οικονομία και ο κοινωνικός ιστός από την ελαχιστοποίηση της οικοδομικής δραστηριότητας και την απαξίωση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού λαού και του ελληνικού δημοσίου, ώστε να είναι απαραίτητη ακόμη και νέα αλλαγή της νομοθεσίας, έστω και σε σύντομο χρόνο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να συσταθεί άμεσα μια ομάδα μελέτης με συμμετοχή του ΤΕΕ, επιχειρηματιών του ΣΕΠΑΚ και στελεχών του Υπουργείου Οικονομίας. Η ομάδα αυτή, λαμβάνοντας υπ’ όψη όλες τις πρακτικές αλλά και τις ψυχολογικές επιπτώσεις στην οικονομία και στο μέλλον της χώρας και καταγράφοντας τις συνθήκες που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει να καταθέσει σε σύντομο χρόνο μια ολοκληρωμένη αλλά και αναλυτικά επεξεργασμένη πρόταση.

  3. Να απλουστευθεί και να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία στον μέγιστο δυνατό βαθμό και να μειωθεί η απίστευτη γραφειοκρατία και οι διαβλητοί έλεγχοι που προκύπτουν από τη γραφειοκρατία και εξακολουθούν να γίνονται εμπόδιο στις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Στο θέμα αυτό, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και να αξιολογηθούν οι πρακτικές που ισχύουν σήμερα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Να υπάρξουν επιτέλους λίγοι, απλοί, σαφείς και κυρίως σταθεροί νόμοι και διατάξεις, που δεν θα επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες και δεν θα γίνονται πηγές διαφθοράς. Η επαφή δε με τις Υπηρεσίες επιβάλλεται να απαιτεί όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο και κυρίως  να ολοκληρώνεται μέσω του διαδικτύου.

                 

Οι προτάσεις αυτές του ΣΕΠΑΚ κατατίθενται με διάθεση να βοηθήσουν τις προσπάθειες της Πολιτείας για να ξεπεραστεί η κρίση. Δηλώνουμε οτι μπορούμε και είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε κάθε αναγκαία έρευνα και μελέτη, συνεισφέροντας με την πολύτιμη εμπειρία των μελών μας.

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΑΚ

www.sepak.gr