ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΕΠΑΚ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΠΑΚ

1. Πέτρος Παπαϊωάννου / KTIPIO ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ – Πρόεδρος

2. Γιώργος Θεοδοσίου / IDEAL STANDARD Α.Β.Ε.Ε. – A’ Αντιπρόεδρος

3. Δημήτρης Σαμαράς / ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – Β’ Αντιπρόεδρος

4. Βαγγέλης Στυλιανίδης / 3SK –ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. – Γ’ Αντιπρόεδρος

5. Αθανάσιος Χρηστάκης / Α. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – Υπεύθυνος Οικονομικών

6. Νίκος Σαλπιγγίδης / ALUMIL A.E. – Γραμματέας

7. Daniel Frampton / ARTEMIDE HELLAS – Μέλος

8. Γιώργος Καλογεράκης / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. –  Αναπληρωματικό Μέλος