ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΕΠΑΚ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Προδιαγραφές Αρθρογράφησης

 ΚΑΝΟΝΕΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ στο sepak.gr

Κανόνες:

• Το sepak.gr δημοσιεύει ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ & ΑΡΘΡΑ με δημιουργικό χαρακτήρα των μελών του ΣΕΠΑΚ και άλλων ειδικών επιστημόνων, τεχνοκρατών, εξειδικευμένων επαγγελματιών του τεχνικού κόσμου και θεσμικών παραγόντων της πολιτείας άμεσα σχετικών με το θέμα που γράφουν.

•Τα θέματα πρέπει να μην είναι απόλυτα επιστημονικά, να είναι κατανοητά από το ευρύτερο κοινό και να αφορούν  αποκλειστικά σημαντικά θέματα του κλάδου και αποφάσεις της Πολιτείας που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την διευκόλυνση στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του κλάδου των κατασκευών, όπως και την οικονομική του ανάπτυξη.

• Ειδικά στα κείμενα μελών ή των αρθρογράφων που εκπροσωπούν τις εταιρείες μέλη του ΣΕΠΑΚ, θα πρέπει να αναφέρεται δίπλα στο όνομα του αρθρογράφου και ο τίτλος της εταιρείας (με link στην ιστοσελίδα της), για αξιοπιστία του κειμένου και αύξηση της επικοινωνίας της εταιρείας με επαγγελματίες του χώρου.

Προδιαγραφές:

 • Ο συντάκτης πρέπει να  επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για όλες τις προδιαγραφές δημοσίευσης.
 • Στο sepak.gr δημοσιεύονται μόνο ανιδιοτελή κείμενα με αποκλειστικό στόχο το γενικό όφελος του κλάδου, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του, απαλλαγμένα από άλλες σκοπιμότητες.
 • Τα κείμενα για να γίνουν αποδεκτά για ανάρτηση θα πρέπει να είναι επώνυμα και οι συντάκτες τους να είναι μέλη του ΣΕΠΑΚ ή να έχουν επιστημονικό υπόβαθρο μηχανικού ή εξειδικευμένου στο θέμα ή να κατέχουν σχετική θεσμική θέση της Πολιτείας. 
 • Με την αποστολή του Άρθρου του, ο συντάκτης δηλώνει και τον αριθμό Τομέα Θέματος που αφορά, όπως αυτοί αναφέρονται στη σελίδα του sepak.gr.
 • Το μέγεθος των κειμένων άρθρων πρέπει να είναι μέχρι 600 λέξεις
 • Το μέγεθος του κειμένου σχολίων πρέπει να είναι μέχρι 120 λέξεις
 • Τα κείμενα πρέπει να έχουν αποκλειστικό στόχο το γενικό όφελος του κλάδου, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του, να περιέχουν μόνο λογικά και επιστημονικά στοιχεία και να μην υποκρύπτουν φανατισμό ή προσβολές ή εχθρότητες ή να θεωρούνται διαφημιστικά ή στρατευμένα σε οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα. Το sepak.gr αποφεύγει να ασχοληθεί με μικρότητες ή να γίνει μια αντιπολιτευτική ή «στρατευμένη φωνή».
 • Οι απόψεις και προτάσεις του αρθρογράφου θα πρέπει να καταλήγουν σε μικρό επίλογο, ο οποίος θα «φωτίζει» και «επεξηγεί» το τελικό όφελος που θα προκύψει, αν εφαρμοστούν οι αναγραφόμενες απόψεις. 
 • Τα κείμενα που αναρτώνται στο sepak.gr εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη τους και όχι απαραίτητα τις απόψεις της Διεύθυνσης και στελεχών του sepak.gr
 • Οι προδιαγραφές που διέπουν τις δημοσιεύσεις, πρέπει να εφαρμόζονται στο συνολικό κείμενο και το συμπέρασμα των άρθρων.
 • Όταν το άρθρο έχει την τεχνική έγκριση των υπευθύνων τότε αναρτάται στο sepak.gr με ελάχιστο χρόνο παραμονής τις 2 εβδομάδες.
 • Τα σχόλια που έχουν τη τεχνική έγκριση των υπευθύνων θα αναρτώνται με ελάχιστο χρόνο παραμονής τους  την 1 εβδομάδα.
 • Παράλληλα οι υπεύθυνοι του sepak.gr δηλώνουν την επεξήγηση κάποιων βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο:

           α) Ως «ανιδιοτελές» κείμενο, εννοείται ότι δεν πρέπει να είναι «στρατευμένο» σε προσωπικά, οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα του συντάκτη τους και να είναι αφοσιωμένο στον αρχικό στόχο του sepak.gr , για τον οποίο ιδρύθηκε.

          β) Ως «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ», εννοείται όταν προκύπτουν:

-οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του κλάδου,

-διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους και

-εκσυγχρονισμός του με επαγγελματική εκπαίδευση, με αξιοκρατία, καταπολέμηση γραφειοκρατίας, εφαρμογή Ευρωπαϊκών κανόνων και έλεγχο της ποιότητας των υλικών, των κατασκευών και της αγοράς.