ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΕΠΑΚ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ sepak.gr

του ενημερωτικού site

sepak.gr

a. ΣΤΟΧΟΙ- ΑΡΧΕΣ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο ΣΕΠΑΚ ίδρυσε ένα νέο εξειδικευμένο site, που εκφράζει τις ΑΠΟΨΕΙΣ του Συνδέσμου σε σημαντικά θέματα που αφορούν τη βελτίωση των επαγγελματικών συνθηκών, την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό και «υγιή» ανάπτυξη του κλάδου κατασκευών. Απευθύνεται δε στη Πολιτεία και σε όσους ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα.

Οι υπεύθυνοι του sepak.gr ενημερώνουν τους αρθρογράφους και αναγνώστες του, ότι:

1-Το sepak.gr δημοσιεύει, ΑΠΟΨΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ & ΑΡΘΡΑ με δημιουργικό χαρακτήρα σε θέματα του κλάδου, τα οποία γράφουν τα μέλη του ΣΕΠΑΚ και άλλοι αναγνωρισμένοι επιστήμονες & εξειδικευμένοι τεχνοκράτες του τεχνικού κόσμου, ή παράγοντες της Πολιτείας άμεσα σχετικοί με το θέμα.

Ειδικά τα κείμενα των μελών ή των αρθρογράφων που εκπροσωπούν τις εταιρείες μέλη του ΣΕΠΑΚ, θα πρέπει να αναφέρουν δίπλα στο όνομα του αρθρογράφου και τον τίτλο της εταιρείας (με link στη ιστοσελίδα της), για την αξιοπιστία του κειμένου και την αύξηση της επικοινωνίας της με επαγγελματίες του χώρου.

2-Όλα τα άρθρα και τα σχόλια που αναρτώνται, ελέγχονται από τους υπεύθυνους του sepak.gr, ως προς την εφαρμογή των προδιαγραφών δημοσίευσης για την εξασφάλιση της ποιότητας έκφρασης και της αξιοπιστίας του sepak.gr, ώστε να γίνει ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ πληροφόρησης και για άλλα μέσα ενημέρωσης.

3-ΣΧΟΛΙΑ στις δημοσιεύσεις μπορούν να κάνουν ΜΟΝΟ τα μέλη του ΣΕΠΑΚ.

Με αυτό το τρόπο κάθε δημοσίευση στο sepak.gr, τίθεται σε τεχνική διαβούλευση των μελών του ΣΕΠΑΚ συμπληρώνοντας έτσι την πληρότητα του θέματος. Σε θετική ανταπόκριση της Πολιτείας στο θέμα, θα αναδεικνύεται έμμεσα στον επαγγελματικό χώρο, το ενδιαφέρον της εταιρείας που το δημοσίευσε, αλλά έμμεσα θα αναδεικνύονται και όλες οι εταιρείες μέλη του ΣΕΠΑΚ.

4-Τα κείμενα που αναρτώνται στο sepak.gr εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη τους και όχι απαραίτητα τις απόψεις της Διεύθυνσης και στελεχών του sepak.gr.

5-Το sepak.gr διοικείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσιεύσεων , που την αποτελούν μέλη του Δ.Σ. και άλλοι επιλεγμένοι επιστήμονες ή τεχνοκράτες μηχανικοί οι οποίοι κατέχουν ρόλο Υπεύθυνου Τομέα Θέματος και ελέγχουν τα κείμενα από την άποψη των προδιαγραφών δημοσίευσης στο sepak.gr. Κάθε τομέας μπορεί να έχει περισσότερους του ενός υπεύθυνους, οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους αρμονικά, προς όφελος του κλάδου.

6-Τα Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του sepak.gr και οι αρθρογράφοι έχουν ως μοναδικό κίνητρο της συμμετοχής τους, τη διάθεση προσφοράς στις προσπάθειες του ΣΕΠΑΚ για την υγιή ανάπτυξη και εκσυγχρονισμού του κλάδου.

Προσπαθούν δε, να δημοσιεύονται στο sepak.gr μόνο ανιδιοτελή κείμενα και παράλληλα το sepak.gr να είναι:

εξειδικευμένο ΜΕΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, που γράφουν μόνο επιστήμονες και τεχνοκράτες του τεχνικού κόσμου ή εξειδικευμένοι επαγγελματίες ή παράγοντες της πολιτείας, άμεσα σχετικοί με το θέμα, οι οποίοι καταθέτουν ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και προτείνουν ΛΥΣΕΙΣ για σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την πρόοδο της Βιομηχανίας κατασκευών της Ελλάδος.

(Οι προδιαγραφές δημοσίευσης, αναρτώνται στην αρχική σελίδα)

•εξειδικευμένο ΒΗΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ των απόψεων του ΣΕΠΑΚ για σημαντικά θέματα που αφορούν το μέλλον και την βελτίωση των επαγγελματικών συνθηκών στο κλάδο κατασκευών.

7-Οι υπεύθυνοι του sepak.gr σημειώνουν επίσης ότι:

•τα δημοσιευμένα ΑΡΘΡΑ ελέγχονται μόνο ως προς την εφαρμογή των προδιαγραφών δημοσίευσης που αναφέρονται στην αρχική σελίδα.

•με τα ΣΧΟΛΙΑ που γίνονται μόνο από μέλη του ΣΕΠΑΚ στα ΘΕΜΑΤΑ που τίθενται, γίνεται μια τεχνική διαβούλευση των μελών του, που ολοκληρώνει την ενημέρωση του κόσμου και τη πληρότητα του θέματος.

8– Όλα τα μέλη του ΣΕΠΑΚ μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ, η οποία ελέγχει και εγκρίνει τις δημοσιεύσεις, από άποψη εφαρμογής των προδιαγραφών. Τα μέλη μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη Γραμματεία, για να καθοριστεί ο Τομέας θεμάτων που επιθυμούν να συμμετέχουν, όπως αναγράφονται παρακάτω:

ΤΟΜΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το site ασχολείται με 6 Τομείς θεμάτων που αφορούν το κλάδο.

1. Ανάπτυξη  και την Ποιότητα των Κατασκευών

2. Εμπορικές και Βιομηχανικές Εταιρίες Υλικών

3.Τεχνικές Εταιρίες Real Estate Ιδιωτικών Έργων

4. Αρχιτεκτονικά και Τεχνικά Γραφεία Μελετών

5. Τεχνικές Εταιρείες Δημόσιων Έργων

6. Διάφορα άλλα θέματα που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες κατηγορίες

9– Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ εκπροσωπείται μόνο από τον ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.Σ. ο οποίος όποτε χρειάζεται συγκαλεί τα μέλη της σε συνεργασία για σημαντικά θέματα. Παράλληλα ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη να διατηρεί τα μέλη της Επιτροπής ενωμένα και με διάθεση αρμονικής συνεργασίας με τους Φορείς της Πολιτείας με στόχο το γενικό όφελος του κλάδου.

10-Το τελικό δικαίωμα επιλογής των κειμένων για δημοσίευση στο sepak.gr, ανήκει στον πρόεδρο του ΔΣ, μετά από πρόταση και έγκριση του Υπευθύνου του Τομέα που ανήκει το θέμα. 

————————————————————————————————————

 ΚΑΝΟΝΕΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ στο sepak.gr

Κανόνες:

• Το sepak.gr δημοσιεύει ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ & ΑΡΘΡΑ με δημιουργικό χαρακτήρα των μελών του ΣΕΠΑΚ και άλλων ειδικών επιστημόνων, τεχνοκρατών, εξειδικευμένων επαγγελματιών του τεχνικού κόσμου και θεσμικών παραγόντων της πολιτείας άμεσα σχετικών με το θέμα που γράφουν.

• Τα θέματα πρέπει να αφορούν  αποκλειστικά σημαντικά θέματα του κλάδου ή αποφάσεις της Πολιτείας που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την πρόοδο ή την οικονομική ανάπτυξή του κλάδου και την ποιότητα κατασκευών.

• Ειδικά στα κείμενα μελών ή των αρθρογράφων που εκπροσωπούν τις εταιρείες μέλη του ΣΕΠΑΚ, θα πρέπει να αναφέρεται δίπλα στο όνομα του αρθρογράφου και ο τίτλος της εταιρείας (με link στην ιστοσελίδα της), για αξιοπιστία του κειμένου και αύξηση της επικοινωνίας της εταιρείας με επαγγελματίες του χώρου.

Προδιαγραφές:

 • Ο συντάκτης πρέπει να  επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για όλες τις προδιαγραφές δημοσίευσης.
 • Στο sepak.gr δημοσιεύονται μόνο ανιδιοτελή κείμενα με αποκλειστικό στόχο το γενικό όφελος του κλάδου, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του, απαλλαγμένα από άλλες σκοπιμότητες.
 • Τα κείμενα για να γίνουν αποδεκτά για ανάρτηση θα πρέπει να είναι επώνυμα και οι συντάκτες τους να είναι μέλη του ΣΕΠΑΚ ή να έχουν επιστημονικό υπόβαθρο μηχανικού ή εξειδικευμένου στο θέμα ή να κατέχουν σχετική θεσμική θέση της Πολιτείας. 
 • Με την αποστολή του Άρθρου του, ο συντάκτης δηλώνει και τον αριθμό Τομέα Θέματος που αφορά, όπως αυτοί αναφέρονται στη σελίδα του sepak.gr.
 • Το μέγεθος των κειμένων άρθρων πρέπει να είναι μέχρι 600 λέξεις
 • Το μέγεθος του κειμένου σχολίων πρέπει να είναι μέχρι 120 λέξεις
 • Τα κείμενα πρέπει να έχουν αποκλειστικό στόχο το γενικό όφελος του κλάδου, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του, να περιέχουν μόνο λογικά και επιστημονικά στοιχεία και να μην υποκρύπτουν φανατισμό ή προσβολές ή εχθρότητες ή να θεωρούνται διαφημιστικά ή στρατευμένα σε οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα. Το sepak.gr αποφεύγει να ασχοληθεί με μικρότητες ή να γίνει μια αντιπολιτευτική ή «στρατευμένη φωνή».
 • Οι απόψεις και προτάσεις του αρθρογράφου θα πρέπει να καταλήγουν σε μικρό επίλογο, ο οποίος θα «φωτίζει» και «επεξηγεί» το τελικό όφελος που θα προκύψει, αν εφαρμοστούν οι αναγραφόμενες απόψεις. 
 • Τα κείμενα που αναρτώνται στο sepak.gr εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη τους και όχι απαραίτητα τις απόψεις της Διεύθυνσης και στελεχών του sepak.gr
 • Οι προδιαγραφές που διέπουν τις δημοσιεύσεις, πρέπει να εφαρμόζονται στο συνολικό κείμενο και το συμπέρασμα των άρθρων.
 • Όταν το άρθρο έχει την τεχνική έγκριση των υπευθύνων τότε αναρτάται στο sepak.gr με ελάχιστο χρόνο παραμονής τις 2 εβδομάδες.
 • Τα σχόλια που έχουν τη τεχνική έγκριση των υπευθύνων θα αναρτώνται με ελάχιστο χρόνο παραμονής τους  την 1 εβδομάδα.
 • Παράλληλα οι υπεύθυνοι του sepak.gr δηλώνουν την επεξήγηση κάποιων βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο:

           α) Ως «ανιδιοτελές» κείμενο, εννοείται ότι δεν πρέπει να είναι «στρατευμένο» σε προσωπικά, οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα του συντάκτη τους και να είναι αφοσιωμένο στον αρχικό στόχο του sepak.gr , για τον οποίο ιδρύθηκε.

          β) Ως «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ», εννοείται όταν προκύπτουν:

-οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του κλάδου,

-διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους και

-εκσυγχρονισμός του με επαγγελματική εκπαίδευση, με αξιοκρατία, καταπολέμηση γραφειοκρατίας, εφαρμογή Ευρωπαϊκών κανόνων και έλεγχο της ποιότητας των υλικών, των κατασκευών και της αγοράς.