ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΕΠΑΚ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Όροι Χρήσης και Ευθύνης

Ο παρών Δικτυακός τόπος www.sepak.grαποτελεί ιδιοκτησία του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εφεξής θα αναφέρεται ως «ΣΕΠΑΚ» και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο επισκέπτης ή και χρήστης των ηλεκτρονικών σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (www.sepak.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου www.sepak.gr. Ο ΣΕΠΑΚ (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση θεωρείται ότι αποδέχονται τους όποιους τροποποιημένους όρους και τις προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση – επίσκεψη του www.sepak.gr.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του www.sepak.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www.sepak.gr και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ανάγεται στη δική του σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το www.sepak.gr.

Υποχρεώσεις επισκέπτη – χρήστη

Ο επισκέπτης – χρήστης του www.sepak.gr οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Οφείλει επίσης να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.sepak.gr. Ακόμη, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης www.sepak.gr, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Ίντερνετ ). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο www.sepak.gr ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη – επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων θα πρέπει:

• Τα στοιχεία και το περιεχόμενο του μηνύματος να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.

• Ο χρήστης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν το Δικτυακό τόπο ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.

• Τα άρθρα και τα σχόλια δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική – πληροφοριακή χροιά.

• Τα άρθρα και τα σχόλια θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονοτικές ομάδες.

• Τα άρθρα και τα σχόλια που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Δικαιούχο χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον χρήστη που τα παρέχει.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη – χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του www.sepak.gr .

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε καν την έλλειψη “ιών”, είτε πρόκειται για το www.sepak.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων ο επισκέπτης – χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενο της.

Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: (α) να πραγματοποιεί προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον Δικτυακό τόπο, χωρίς προειδοποίηση,

β) να παύει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχει από τη δημοσίευση στο δικτυακό του τόπο και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από το χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους,

γ) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες – επισκέπτες μέσω του www.sepak.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών – επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Δικαιούχου.

Στα Τεχνικά Άρθρα – που εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη τους και όχι απαραίτητα το δικαιούχο του www.sepak.gr – τα άρθρα, τα σχόλια, οι πίνακες, οι φωτογραφίες και τα βίντεο δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα και δεν έχουν σκοπό την προβολή εταιρικών συστημάτων και προϊόντων. Έχουν ως στόχο την τεχνική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και στηρίζονται στις γνώσεις και τα λεγόμενα εξιδεικευμένων επαγγελματιών του κλάδου.

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Το www.sepak.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη – χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει ο επισκέπτης – χρήστης να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών – επισκεπτών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εταιρεία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει των στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών ή ότι παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για αυτά και ιδίως για την πληρότητα και ορθότητά τους.

E-Mail Service

H υπηρεσία e-mail service από το www.sepak.gr παρέχεται σε όσους χρήστες – επισκέπτες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν σχετική φόρμα με συγκεκριμένα προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά και κάποια άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service ( πχ. Newsletters, κλπ. ), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην Δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του www.sepak.gr η εγγραφή ή όχι οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή του. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν επιθυμούν πλέον τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση www.sepak.gr.

Συνομιλίες

Στο Δικτυακό τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ( NETIQUETTE ). Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες – επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το www.sepak.gr. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο www.sepak.gr τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη – επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Αρθρογράφηση

Η παρεχόμενη, από το Δικτυακό μας τόπο, υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες – επισκέπτες το επιθυμούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και προβληματισμούς που προκύπτουν από θέματα της κλάδου των κατασκευών και να διατυπώνουν τις απόψεις τους μέσω γραπτών μηνυμάτων. Οι απόψεις που κάθε φορά διατυπώνονται πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες – επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από τοwww.sepak.gr. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στοwww.sepak.grτη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη – επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη του www.sepak.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000, αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 και 3471/2006), όσο και του Ευρωπαϊκού Οδ. 95/46/ΕΚ, Οδ. 97/66/ΕΚ, Κανονισμός 2016/679).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το www.sepak.gr είναι τα ακόλουθα:

Υποχρεωτικά

– Ονοματεπώνυμο

– Εικονικό όνομα – Ψευδώνυμο χρήστη (username)

– Κωδικός Πρόσβασης (password)

– Ε-Mail

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το www.sepak.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων, στα αρχεία της διαχείρισης του www.sepak.gr μένει μόνο ο Κωδικός Πρόσβασης (password) που σας έχει ανατεθεί από την διαχείριση εξαρχής. Σε περίπτωση που αλλάξετε κωδικό πρόσβασης (password) ή κάνετε επανέκδοση αυτού, οι κωδικοί πρόσβασης (passwords) δεν αποθηκεύονται στο σύστημα μας, είναι καθαρά προσωπικοί και δεν έχουμε γνώση αυτών σε καμία βάση δεδομένων μας.

Ειδικότερα, αναφορικά με την αρθρογράφηση και τον σχολιασμό, το www.sepak.gr δύναται να καταγράφει τα κείμενα που αποστέλλονται από τους χρήστες – επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δύναται να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε τρίτους.

Επιπλέον, στην περίπτωση των “δεσμών” προς άλλους δικτυακούς τόπους, το www.sepak.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης – επισκέπτης του www.sepak.gr έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του www.sepak.gr και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στοwww.sepak.grμόνο με τη συγκατάθεση των γονέων – κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. (Αναλυτικότερα βλέπε παρακάτω ΄΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ΄΄).

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται δια της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά τουwww.sepak.grοποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση επισκέπτη – χρήστη, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τοwww.sepak.grστην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτής της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψιν και δε θα αποτελεί τμήμα της, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της αυτής σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προοίμιο
Οι παρόντες όροι Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλύπτουν τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών και γενικά συναλλασσόμενων που συλλέγει ο ΣΕΠΑΚ και ο δικτυακός τόπος αυτού κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων αυτού (όπου στους παρόντες όρους αναφέρεται ο δικτυακός τόπος www.sepak.gr η αναφορά αυτή αφορά τον ΣΕΠΑΚ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων). Οι παρόντες όροι δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών του www.sepak.gr και γενικά συναλλασσόμενων με τον ΣΕΠΑΚ και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ΣΕΠΑΚ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε και πάσης φύσεως ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.sepak.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Συλλογή και χρήση δεδομένων
Το www.sepak.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα: α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης συνδέεται στις υπηρεσίες του και β) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στοwww.sepak.grοι ζητούμενες πληροφορίες μπορεί είναι οι εξής: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Τοwww.sepak.grχρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για δυο γενικούς λόγους:

•την ταυτοποίηση των χρηστών/μελών με τα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΕΠΑΚ

•την ενημέρωση τους σχετικά με νέες αρθρογραφήσεις και προωθητικές ενέργειες υπηρεσιών του ΣΕΠΑΚ ή και τρίτων συνεργαζόμενων με αυτόν επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Λογαριασμός χρηστών – επισκεπτών
Ο ΣΕΠΑΚ παρέχει – μέσω του δικτυακού του τόπου στους χρήστες της υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης – εγγραφής των στοιχείων τους στο ΣΕΠΑΚ. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης(password) και του ονόματος χρήσης (username) που θα έχει αυτόματα οριστεί στον ίδιο από τη διαχείριση του www.sepak.gr. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους (useraccount). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον ΣΕΠΑΚ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Ο ΣΕΠΑΚ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών-επισκεπτών να τηρήσουν και να ακολουθήσουν την παρούσα διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση που ο ΣΕΠΑΚ αντιληφθεί την οποιαδήποτε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών της, θα ενημερώνει σχετικώς το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υπέπεσαν σε παράνομη επεξεργασία, καθώς και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εντός 48 ωρών από τη στιγμή που η εν λόγω παράνομη επεξεργασία έγινε αντιληπτή από αυτήν.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
Ο ΣΕΠΑΚ εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα (Διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων)
Εφόσον ο κάθε χρήστης/μέλος το επιθυμεί, μπορεί να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από τον ΣΕΠΑΚ, τους αποδέκτες τους, τον σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sepak.gr, από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει. Επίσης, έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσει κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιεί ο χρήστης/μέλος μέσω του www.sepak.gr, είτε κατά την εγγραφή του είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ειδικότερα ο κάθε χρήστης/μέλος, μετά από αίτημά του έχει:
• Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για αυτόν.
• Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του.
• Δικαίωμα συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων του, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων του.
• Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του. Ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί του.
• Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων του, ήτοι σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα του, εάν μας το ζητήσει ο χρήστης/μέλος. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του, η οποία μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.
Δικαίωμα για προβολή αντιρρήσεων κατά την επεξεργασία των δεδομένων του. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβάλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Μεταβίβαση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων
Ο ΣΕΠΑΚ δεσμεύεται να μην προβεί σε μεταβίβαση, πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, κοινοποίηση και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του www.sepak.gr σε κανένα τρίτο. Το www.sepak.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
• Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.sepak.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.sepak.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του www.sepak.gr γνωστοποιούν μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.sepak.gr, στα πλαίσια των σχέσεων αυτού με τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη του.
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Διαφήμιση
Ο επισκέπτης/χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στοwww.sepak.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – Email – URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Τοwww.sepak.grδεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Cookies
Το www.sepak.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.sepak.gr . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.sepak.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.sepak.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους Marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του www.sepak.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.sepak.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.sepak.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites
Το www.sepak.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.sepak.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. O ΣΕΠΑΚ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει των στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών και δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για αυτά και ιδίως για την πληρότητα και ορθότητά τους.

IP addresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.sepak.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.


Ψηφοφορίες
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από τοwww.sepak.grδεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΣΕΠΑΚ.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.sepak.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψιν τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το www.sepak.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.sepak.gr. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της αυτής σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.