ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΕΠΑΚ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ιδρυτική Διακήρυξη ΣΕΠΑΚ

Ο τομέας των κατασκευών αποτελεί, τις τελευταίες δεκαετίες, κλάδο ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία και σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Επηρεάζει σε υψηλό βαθμό το ΑΕΠ, παρέχοντας θέσεις εργασίας σε σημαντικό ποσοστό του ενεργού πληθυσμού, ενεργοποιώντας μεγάλο αριθμό βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, είναι προφανής η απαξίωσή του, ο παράλογος χαρακτηρισμός του ως “αντιπαραγωγικού”, όπως και η υπερβολική φορολόγηση των ακινήτων, με υποτιθέμενο στόχο να δοθεί ώθηση σε άλλους παραγωγικούς τομείς. Οι επιλογές αυτές, που αποδείχθηκαν άδικες και λανθασμένες, οδήγησαν στην επαγγελματική απενεργοποίηση μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού της χώρας και στους υψηλούς δείκτες ανεργίας.

Είναι γνωστό ότι ο ευρύτερος κλάδος των κατασκευών έχει πληγεί και εξακολουθεί να πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλο τομέα της ελληνικής οικονομίας. Η οικοδομική δραστηριότητα έχει μειωθεί δραματικά, ενώ η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου και των πολιτών απαξιώνεται. Παρόλ’ αυτά, ο κλάδος, κυρίως εξαιτίας του κατακερματισμού των φορέων που τον στελεχώνουν, δεν είναι σε θέση να αντιδράσει αποτελεσματικά και ανάλογα με τη δυναμική του.

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο όλοι μαζί, αρχιτεκτονικά και τεχνικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες ιδιωτικών και δημοσίων έργων, βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες δομικών υλικών, όπως και όλοι οι άλλοι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, τα σωματεία και οι φορείς των κατασκευών, ενωμένοι και με ενιαία φωνή, με τεκμηριωμένες προτάσεις, με συγκριτικές μελέτες και με κατάλληλες παρεμβάσεις, να επιδιώξουμε να αναδείξουμε τον κλάδο μας, να βελτιώσουμε την ποιότητα του έργου του και να τον οδηγήσουμε στην άμεση ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του, για το κοινό συμφέρον. Παράλληλα, πρέπει να απαιτήσουμε από την πολιτεία την προστασία που ο κλάδος δικαιούται, ανάλογη με την προσφορά του στην κοινωνία μας, αλλά και τα αναγκαία οικονομικά κίνητρα για τη βελτίωση του.

Ελπίζουμε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών, που συμμερίζονται τις παραπάνω σκέψεις και προβληματισμούς, θα εκτιμήσουν την προσπάθεια και θα πλαισιώσουν το Σύνδεσμο προκειμένου αυτός να αποκτήσει την απαιτούμενη δυναμική για την επίτευξη των στόχων που προαναφέρθηκαν.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΣΕΠΑΚ) είναι ένας νέος σύνδεσμος επιχειρήσεων και επιστημόνων επιχειρηματιών, που καλύπτουν όλο το εύρος του κλάδου των κατασκευών.


Ιδρύθηκε το Μάιο του 2013, με τη φιλοδοξία:

 • να συμβάλλει στην ενότητα του κλάδου των κατασκευών και να βοηθάει να αναδεικνύονται τα αιτήματά του και
 • να υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη του κλάδου και τη βελτίωση της ποιότητας των έργων.

Μέλη του Συνδέσμου είναι:

 • αρχιτέκτονες και μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα,
 • τεχνικά γραφεία μελετών,
 • τεχνικές εταιρείες ιδιωτικών και δημοσίων έργων,
 • εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων,
 • βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες δομικών υλικών και εξοπλισμού,
 • σωματεία και φορείς του χώρου.

Ο ΣΕΠΑΚ δεν έχει πολιτικό ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ούτε εκφράζει επί μέρους συνδικαλιστικά συμφέροντα. Με την αρμονική συνεργασία των μελών του:

 • θα μελετά και θα προωθεί ιδέες, απόψεις και προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών για την πρόοδο και την ανάπτυξη του κλάδου συνολικά και της οικονομίας, γενικότερα,
 • θα υποστηρίζει κάθε προσπάθεια αναβάθμισης και επικράτησης της ποιότητας και αειφορίας στις κατασκευές,
 • θα ενεργοποιεί και θα υποστηρίζει την εξωστρέφεια και τη νεανική επιχειρηματικότητα στον κλάδο.

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύνδεσμος:

 

 • θα μελετά και θα αναζητεί, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, τις βέλτιστες προτάσεις για λύσεις στα προβλήματα του κλάδου και θα τις προωθεί στα κέντρα αποφάσεων της Πολιτείας, μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις, μέσω των ΜΜΕ, αλλά και με απευθείας συνεργασίες με κρατικούς φορείς,
 • θα συνεργάζεται με όλα τα σωματεία και τους φορείς του χώρου προκειμένου να αναλαμβάνει κοινές ενέργειες και δράσεις για όσα θέματα αφορούν στο σύνολο του κλάδου των κατασκευών στην Ελλάδα,
 • θα οργανώνει τακτικές επαφές μεταξύ των μελών του για ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και πληροφοριών.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΣΕΠΑΚ) είναι ένας νέος σύνδεσμος επιχειρήσεων και επιστημόνων επιχειρηματιών, που καλύπτουν όλο το εύρος του κλάδου των κατασκευών.


Ιδρύθηκε το Μάιο του 2013, με τη φιλοδοξία:

 • να συμβάλλει στην ενότητα του κλάδου των κατασκευών και να βοηθάει να αναδεικνύονται τα αιτήματά του και
 • να υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη του κλάδου και τη βελτίωση της ποιότητας των έργων.

Μέλη του Συνδέσμου είναι:

 • αρχιτέκτονες και μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα,
 • τεχνικά γραφεία μελετών,
 • τεχνικές εταιρείες ιδιωτικών και δημοσίων έργων,
 • εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων,
 • βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες δομικών υλικών και εξοπλισμού,
 • σωματεία και φορείς του χώρου.

Ο ΣΕΠΑΚ δεν έχει πολιτικό ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ούτε εκφράζει επί μέρους συνδικαλιστικά συμφέροντα. Με την αρμονική συνεργασία των μελών του:

 • θα μελετά και θα προωθεί ιδέες, απόψεις και προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών για την πρόοδο και την ανάπτυξη του κλάδου συνολικά και της οικονομίας, γενικότερα,
 • θα υποστηρίζει κάθε προσπάθεια αναβάθμισης και επικράτησης της ποιότητας και αειφορίας στις κατασκευές,
 • θα ενεργοποιεί και θα υποστηρίζει την εξωστρέφεια και τη νεανική επιχειρηματικότητα στον κλάδο.

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύνδεσμος:

 

 • θα μελετά και θα αναζητεί, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, τις βέλτιστες προτάσεις για λύσεις στα προβλήματα του κλάδου και θα τις προωθεί στα κέντρα αποφάσεων της Πολιτείας, μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις, μέσω των ΜΜΕ, αλλά και με απευθείας συνεργασίες με κρατικούς φορείς,
 • θα συνεργάζεται με όλα τα σωματεία και τους φορείς του χώρου προκειμένου να αναλαμβάνει κοινές ενέργειες και δράσεις για όσα θέματα αφορούν στο σύνολο του κλάδου των κατασκευών στην Ελλάδα,
 • θα οργανώνει τακτικές επαφές μεταξύ των μελών του για ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και πληροφοριών.