ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΕΠΑΚ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Μεταβιβάσεις ακινήτων: Στον «αέρα» 20.000 υποθέσεις…για μια σφραγίδα
polytechnikanea.gr

7 Απριλίου 2022

Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

sepak

Νέα ταλαιπωρία και πρόσθετα έξοδα για 20.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 τις μεταβιβάσεις ακινήτων γιατί το δημόσιο καθυστέρησε να βάλει… τη τελική «σφραγίδα», είτε στην δήλωση του φόρου μεταβίβασης, είτε στην βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ!

Αγοροπωλησίες, αντιπαροχές, κληρονομιές και γονικές παροχές κινδυνεύουν να ακυρωθούν. Το βασικό πρόβλημα είναι οτι οι φάκελοι αυτοί συντάχτηκαν με μια απλή βεβαίωση μηχανικού. Λόγω όμως της καθυστέρησης, με υπαιτιότητα δημοσίου, θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία σύνταξης του φακέλου και με το επιπλέον βάρος της υποχρεωτικής έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Η Ένωση Συμβολαιογράφων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, έχουν ζητήσει νέα παράταση για την υποχρεωτική έναρξη της Ηλεκτρονικές Ταυτότητας Κτιρίου που ισχύει από την 1η Απριλίου 2022. Ζητούν δε η παράταση να έχει αναδρομική ώστε να καλύψει και αυτούς τους 20.000 ιδιοκτήτες που έχουν ήδη εκδώσει βεβαιώσεις μηχανικών και έχουν αιτηθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από Εφορίες, Δήμους και Πολεοδομίες.

Επί της ουσίας οι οργανώσεις ζητούν να παραταθεί το καθεστώς των μεταβιβάσεων με την βεβαίωση μηχανικού, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις όπου οι πολίτες είχαν ζητήσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά αλλά καθυστέρησαν να εκδοθούν από τις υπηρεσίες του δημοσίου. Όπως λένε εκπρόσωποι των οργανώσεων θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τις μεταβιβάσεις των ακινήτων στους σε εύλογο χρονικό διάστημα μερικών μηνών, χωρίς να χρειαστεί να ματαιώσουν την προετοιμασία που έχει γίνει μέχρι τώρα και να υποχρεωθούν σε άμεση έκδοση ταυτότητας κτιρίου.

Πού έχουν εγκλωβιστεί οι 20.000 υποθέσεις; Είτε στις εφορίες, που χρειάζονται 15 – 20 ημέρες για να επεξεργαστούν τη Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου ή Γονικής Παροχής κλπ και να εκδώσουν «σφραγισμένη» βεβαίωση φόρου, είτε στους δήμους, που χρειάζονται 3 με 4 …. μήνες (!) για να εκδώσουν «σφραγισμένη» βεβαίωση μη οφειλή ΤΑΠ. Ειδικά για την 2η περίπτωση θα ρέπει να τονιστεί οτι ο νέος νόμος που προβλέπει την σύντομη έκδοση των βεβαιώσεων ΤΑΠ με καταβολή εγγύησης μόλις ενεργοποιήθηκε!

Υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων
Από 1ης Απρίλιου ηλεκτρονική ταυτότητα είναι απαραίτητη και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά σε αλλαγή ιδιοκτησίας. Η υποχρέωση αυτή φέρνει εξτρά χρεώσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ανάλογα με τη χρέωση του μηχανικού που θα αναλάβει τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και εγγράφων και την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του ακινήτου μπορεί να κυμανθούν μεταξύ 300 έως και 500 ευρώ. Αυτό είναι το ελάχιστο κόστος για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου στην Ελλάδα, εφόσον ασφαλώς το εν λόγω ακίνητο είναι καθόλα νόμιμο και δεν φέρει καμία πολεοδομική παράβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος αναμένεται να είναι μεγαλύτερο και μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ!

Η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου μπορεί να γίνει μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο μηχανικό, αφού του παραδοθούν τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα. Σε πρώτη φάση, πρέπει να καταχωρηθεί το οικόπεδο/γήπεδο και σε δεύτερη η ιδιοκτησία. Κατόπιν, ο μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου. Το κάθε Απόσπασμα έχει το δικό του κλειδί γνησιότητας και αποκλειστικό Κωδικό Ταυτότητας.

Στη συνέχεια, ο μηχανικός κάνει αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου, που περιλαμβάνει τη βεβαίωση του ιδίου ότι το ακίνητο έχει (ή δεν έχει) αυθαιρεσίες και το κατά πόσο οι τυχόν αυθαιρεσίες έχουν τακτοποιηθεί, καθώς και τα στοιχεία του Αποσπάσματος.

Υποχρέωση απόκτησης ηλεκτρονικής ταυτότητας έχουν τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, ενώ τα παλαιότερα κτίρια πρέπει να την αποκτούν κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους

Συνοπτικά, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια (ή αν δεν υπάρχουν, βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης)

το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου / της διηρημένης ιδιοκτησίας,

το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

δηλώσεις υπαγωγής τακτοποίησης αυθαιρέτων,

τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο / τη διηρημένη ιδιοκτησία πλην των κοινοχρήστων χώρων, στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄,

το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται/ υπάρχουν.

Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και ανάρτησης των απαραίτητων στοιχείων, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός εκδίδει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό πληρότητας και σε αυτό θα βεβαιώνεται με δήλωσή του η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, έχει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου(ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή γηπέδου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.

H έκδοση πιστοποιητικών προϋποθέτει την καταβολή τέλους ανταπόδοσης ύψους 20€ υπέρ Τ.Ε.Ε. ενώ θα γίνεται τόσο από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό του ιδιοκτήτη όσο και από Κ.Ε.Π.