ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΕΠΑΚ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Πρώτη Μελέτη ΣΕΠΑΚ-ΙΟΒΕ
ΣΕΠΑΚ-ΙΟΒΕ

3 Μαρτίου 2022

Χρόνος ανάγνωσης: λιγότερο από 1 λεπτό

sepak

Η μελέτη, που ανατέθηκε από τον ΣΕΠΑΚ στο ΙΟΒΕ, αποσκοπεί στη διερεύνηση της σημασίας του κλάδου των κατασκευών για την ελληνική οικονομία, στην εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή του και στη διατύπωση προτάσεων για θεσμικές µμεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα αίρουν σημαντικά εμπόδια και θα µμεγιστοποιούν τη συμβολή του κλάδου στην προσπάθεια ανάταξης της εθνικής οικονομίας.